Lutakon lähipalvelutalo

Tehtävämme sekä tavoitteemme on ylläpitää ja edistää jyväskyläläisten ikäihmisten ja monisairaiden hyvinvointia. Tarjoamme mahdollisuuden kodinomaiseen, turvalliseen ja laadukkaaseen asumiseen joko omassa vuokra-asunnossa tai ryhmäkoti- asunnossa. Asumisen tueksi tarjoamme ympärivuorokautisia hoivapalveluita, joiden sisältö muodostuu asukaskohtaisesti ja joustavasti huomioiden asukkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Palveluasuminen

lutakon_lahipalvelu1Lutakon lähipalvelutalossa on 38 palveluasuntoa sekä kaksi ryhmäkotia (6- ja 4- paikkaiset). Ikäihmisten asukasvalinnat suorittaa SAS-työryhmä.

Palveluasuminen sisältää tarvittaessa ympärivuorokautisen huolenpidon. Huolenpitoon kuuluu avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, hygienian hoito, päivittäiset ateriat sekä kodin siistiminen ja vaatehuolto. Lighdoticbeade . Seofuncnesscydab Lutakon lähipalvelutalossa on myös lääkäripalvelut kerran viikossa.

Asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai muutoinkin asukkaan tilanteen muuttuessa.

Palvelutalon henkilökunta on ammattitaitoista, osaavaa ja motivoitunutta, teemme työtä ihmiseltä ihmiselle iloisella mielellä ja lämpimällä sydämellä.

Yhteystietomme

Piippukatu 5
40100 Jyväskylä

Palvelujohtaja Minna Suontamo p. 050 556 6176
Sairaanhoitaja 014-641 477 tai  0400 202 572
Hoitajat:
2.krs. p. 050 559 3361
3.krs. p. 050 559 3362
4.krs. p. 040 560 1480
5.krs. p. 040 560 1485

Kotihoito

Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy tuottaa Lutakon alueen kotihoidon palvelut. Palvelut määritellään ja linjataan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Jyväskylän kaupungin avopalvelun ohjaaja tekee asiakkaille maksupäätökset kotihoidon palveluista.

Asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteystietomme

Piippukatu 5
40100 Jyväskylä

Palvelujohtaja Katri Joentakanen p. 040 588 0772
Sairaanhoitaja p. 0400 474 385
Kotihoidon hoitajat p. 0400 202 514
tai 040 773 7522